Hakkımızda

TRM Nasıl Çalışır?

TRM'de Güvenlik Stratejileri ,güvenlik hizmeti almak isteyen firmanın ihtiyaçları, maksimum hedef ve beklentilerine göre belirlenir.

 

Güvenlik Stratejisi belirleme sürecini izleyen teknoloji ve insan kaynakları belirleme aşamalarında etkin, verimli bir sistem ve üstün kalitede hizmet için gerekli olan planlamalar yapılır. Sistemin verimli işlemesi ve kalitede sürekliliğin sağlanması için, süreç yönetimi aşamasında tüm süreç optimize edilir ve döngü, sürekli hale getirilir.

TRM, üstün kaliteli hizmeti en verimli şekilde, belirlenen hedefler ve yönetim standartları çerçevesinde üretir.

Güvenlik konusunda 10 yılı aşkın tecrübe ve insan kaynaklarının doğru süreç dizaynı ile entegre edilmesi başarılı bir güvenlik stratejisi yönetiminin temel taşlarını oluşturmaktadır.

Başarı Bileşenleri

TRM, üstün tecrübe ve doğru süreç planlamasıyla güvenlik ihtayaçlarını maksimum seviyede karşılar, maliyetlerinizi düşürmeye odaklı çalışır.

Farkımız, insana yaptığımız yatırım...

İnsan kaynağı, TRM'nin en değerli varlığıdır. Amacımız, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet odaklı, motivasyonu yüksek, problem çözücü çalışanlardan kurulu bir takım olmaktır. İnsan kaynakları yönetimi, TRM Güvenliğin en önemli bileşenidir.

Hizmet kalitesi, performansın maksimize edilmesi ve müşteri memnuniyeti, ancak insan kaynaklarının etkin yönetimiyle mümkündür. Her projedeki insan kaynakları yönetimi, yetkinlik esasına dayanan bir seçim sistemi, yetkinlik ve performans bazlı bir performans değerlendirme üzerine kurulur.

Eğitim planlaması ve uygulaması, performans değerlendirme sistemiyle bütünlük oluşturur; değerlendirmede belirlenen eksiklik ve gelişim gerektiren alanlar, sağlanan eğitimlerle tamamlanır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Projenin başlangıcında müşteri ile birlikte belirlenen süreçler departmanlara paylaştırılır ve süreçlere uyum, Kalite Departmanı tarafından denetlenir. Tüm süreç, belirlenen hedefler doğrultusunda TRM tarafından yönlendirilir. TRM, müşterinin ihtiyaç duyduğu Güvenlik Hizmetinin maksimum seviyeye ulaşması için gerekli olan altyapının,personelin seçimi ve yönetimi konusunda müşteriye güvenlik hizmeti verir.

TRM Güvenlik'de,

  • Belirlenen ihtiyaca bağlı organizasyon planlaması
  • İş gücü planlaması
  • Tahmin/analiz ve vardiya planlaması
  • Kalite yönetimi

sayesinde etkin süreç yönetimi ile müşteri memnuniyeti hedeflenir. Müşteri tarafından belirlenen iş kapsamı çerçevesinde süreçlerin tanımlanıp yönetilmesi, iş gücünün tanımlanıp, planlanması, seçilmesi ve yerleştirilmesi, eğitimi, motivasyonu ve yönetimi, performans hedefleri doğrultusunda TRM tarafından gerçekleştirilir.

"Gerçek Zamanlı Yönetim" ilkelerine uygun olarak proje sürekli olarak takip edilir. Böylece teknik alt yapı geliştirmeleri ve eğitimlerle geliştirici aksiyonlar alınır, projenin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanır.

TRM'de uygulanan Kalite Yönetimi'nde, müşterilerimizin aldıkları güvenlik hizmeti deneyimini eşsiz kılmak amacı ile TRM tarafından verilen hizmetin çok yönlü performans değerlendirmesi, kontrolü ve takibi yapılır. Müşterilere verdiğimiz hizmetler sürekli olarak ölçümlenir, değerlendirilir; böylece üstün kalitede hizmet ve kalitede süreklilik sağlanır.

TRM ile kendinizi güvende hissedersiniz..