İnsan Kaynakları

Projelendirme

Teknolojik gelişmeler, Yasalardaki değişimler, Terör Olayları ve diğer suçlardaki artış Güvenlik hizmetlerinde 5188 sayılı yasa doğrultusunda çağdaş modern yöntemler kullanılmasını ve Küresel Boyuttaki saldırılara karşı caydırıcılık sağlayabilecek kapsamlı ve nitelikli  Profesyonel bir Kadro istihdamını gerektirmektedir.

Güvenlik Projesi Hazırlama

Güvenlik hizmeti istenen Tesis veya Kuruluş ile ilgili Şirketimiz uzmanlarınca hazırlanan Keşif Raporu ve Risk Analizi değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

  • Oluşturulacak Güvenlik Ağı ve Özel Güvenlik Personel Kadro Sayısı tespit edilir.
  • Hangi tip teknik / Elektronik güvenlik sistemlerinin kullanılması gerektiği belirlenir.
  • Alınması Gereken Önleyici Güvenlik Tedbirleri belirlenir.
  • Koruma ve Güvenlik Planları Hazırlanır.
  • Azami Özel Güvenlik Personeli ve Teknik/Elektronik Teçhizat ile tek bir markaya bağlı kalmaksızın en uygun proje hazırlanır.

Risk Analizi Hazırlama

5188 Sayılı Kanun Kapsamında Güvenlik hizmeti istenen Tesis ve Kuruluşlarda, Çevre ve İç güvenlik konularında Tehdit oluşturabilecek her çeşit Tehdit , Tecavüz , Soygun, Yangın ve Sabotaja karşı korunmak üzere alınması gereken Güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve Teknik / Elektronik güvenlik önlem ve tedbirlerinin tespit edilerek, 24 saat esasına göre güvenlik hizmetinin ne şekilde verilmesi gerektiğini içeren Uzmanlarımızca hazırlanmış geniş kapsamlı Ön Keşif Raporudur. Güvenlik hizmeti istenen tesis ve kuruluşlarda Hizmet Öncesinde veya Özel İstek halinde kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda Risk Analizi hazırlanır. .

TRM ile kendinizi güvende hissedersiniz..